Harman/Kardon

Harman Kardon Aura Plus

9.990.000 6.499.000
Giảm35%

Harman Kardon Aura Studio

5.990.000 4.299.000
Giảm28%

Harman Kardon Aura Studio 2

6.999.000 5.399.000
Giảm23%

Harman Kardon Go + Play

7.999.000 6.450.000
Giảm19%

Harman Kardon Go + Play (PGI)

7.999.000 6.450.000
Giảm19%

Harman Kardon Onyx Mini

3.999.000 2.299.000
Giảm43%

Harman Kardon Onyx Studio 2

4.999.000 3.199.000
Giảm36%

Harman Kardon Onyx Studio 3

4.999.000 3.199.000
Giảm36%

Harman Kardon Onyx Studio 3 (PGI)

4.999.000 3.199.000
Giảm36%

Harman Kardon Onyx Studio 4

5.299.000 4.399.000
Giảm17%

Harman Kardon SoundSticks Wireless

6.000.000 4.999.000
Giảm17%